Sức mạnh mềm của Hàn Quốc và Nhật Bản – một nghiên cứu so sánh về việc sử dụng các nguồn lực
Tiêu đề:      Sức mạnh mềm của Hàn Quốc và Nhật Bản – một nghiên cứu so sánh về việc sử dụng các nguồn lực
Mục:      Nhật Bản, Hàn Quốc, Văn hóa
Tác giả:      Vũ Hoa Ngọc
Mã tài liệu:      3325229911
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      4
Số trang:      33-42
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Joseph S. Nye đã chỉ ra rằng sức mạnh mềm của một quốc gia chủ yếu phụ thuộc vào 3 yếu tố: văn hóa, giá trị chính trị trong nước và chính sách đối ngoại1. Đông Á được coi là một trung tâm lớn của Châu Á vì hầu hết các cường quốc lớn của thế giới đều hiện diện ở đó. Các cường quốc như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc luôn muốn phô diễn sức mạnh kinh tế, quân sự và có sự tác động lẫn nhau nhằm đạt được lợi thế về sức mạnh mềm. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt về sức mạnh mềm với các cường quốc, Hàn Quốc đang nổi lên như một thế lực lớn mạnh trong việc tạo ra sức mạnh mềm thông qua văn hóa, đặc biệt là văn hóa đại chúng. Dựa trên những tài liệu sẵn có, bài viết đánh giá tổng thể sức mạnh mềm ở Đông Á bằng việc tập trung phân tích vào ba nguồn sức mạnh mềm chính: giá trị văn hóa, chính trị trong nước và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Hàn Quốc, Sức mạnh mềm 
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.