Bảo tồn và phát triển tài sản văn hóa ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Bảo tồn và phát triển tài sản văn hóa ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Phương Dung - Phan Thị Thanh Huyền
Mã tài liệu:      1840169421
Năm xuất bản:      2019
Số xuất bản:      1
Số trang:      69-78
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tính hiệu quả và minh bạch trong cơ chế quản lý tài sản trí tuệ (Intellectual Property - IP) hiện nay. Bài viết sẽ khái quát khuôn khổ pháp lý và thể chế liên quan đến bảo tồn và phát triển tài sản văn hóa ở Nhật Bản, bao gồm cả tài sản văn hóa tư nhân lẫn di sản văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, bài viết cũng đánh giá những thành tựu mà Nhật Bản đạt được sau hơn 150 năm ban hành, thực thi và sửa đổi các bộ luật liên quan đến di sản văn hóa nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và phát triển các di sản này để hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ rút ra một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Bảo tồn, Phát triển, Tài sản văn hóa, Di sản văn hóa
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.