Nhận thức và sự lựa chọn Nhật Bản của Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Nhận thức và sự lựa chọn Nhật Bản của Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Văn Kim - Nguyễn Tiến Dũng
Mã tài liệu:      2793123843
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      12
Số trang:      43-52
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong các trào lưu yêu nước nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu được xem là một trong những nhân vật tiên phong ưu tú nhất. Với lòng yêu nước sâu sắc, khát vọng giải phóng dân tộc mãnh liệt, Phan Bội Châu đã đứng lên vận động và tổ chức phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX. Bài viết tập trung phân tích nhận thức của Phan Bội Châu về Nhật Bản và lý giải nguyên nhân tại sao ông lại lựa chọn Nhật Bản là “điểm đến” cho phong trào vận động yêu nước có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và châu Á những năm đầu thế kỷ.

 

Từ khóa:      Phan Bội Châu, Phong trào Đông Du, Nhật Bản
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.