Đôi nét về thảm họa thiên nhiên và hệ thống quản lý thảm họa của Nhật Bản
Tiêu đề:      Đôi nét về thảm họa thiên nhiên và hệ thống quản lý thảm họa của Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản
Tác giả:      Lương Hồng Hạnh
Mã tài liệu:      2261255128
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      11
Số trang:      46-51
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản là quốc gia liên tục phải đối mặt với các thảm họa thiên nhiên tàn khốc trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt là động đất và sóng thần. Với những kinh nghiệm từ các thảm họa quy mô lớn, Nhật Bản đã xây dựng Hệ thống Quản lý thảm họa toàn diện từ trung ương đến địa phương và liên tục cải tiến hệ thống nhằm nâng cao hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa, tăng cường an toàn và an ninh quốc gia.

 

Từ khóa:      Thảm họa, Hệ thống Quản lý thảm họa, Nhật Bản, Động đất, Sóng thần.
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.