Thực trạng vấn đề hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản hiện nay
Tiêu đề:      Thực trạng vấn đề hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản hiện nay
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Thị Hồng Vân
Mã tài liệu:      2000595160
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      11
Số trang:      61-69
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong vài thập kỷ gần đây, cũng như nhiều nước trên thế giới, hôn nhân quốc tế đã và đang gia tăng nhanh chóng ở Nhật Bản, không chỉ ở số lượng mà còn biểu hiện rõ nét về tính chất đa dạng và những ảnh hưởng nhất định đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bài viết trình bày thực trạng hôn nhân quốc tế ở Nhật Bản từ những năm 1980 đến nay và đi sâu phân tích những nhân tố tác động đến vấn đề này.

 

Từ khóa:      Hôn nhân quốc tế, Xã hội, Nhật Bản
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.