Về sự suy giảm năng suất nhân tố tổng hợp ở Nhật Bản từ sau thời kỳ kinh tế bong bóng đến nay
Tiêu đề:      Về sự suy giảm năng suất nhân tố tổng hợp ở Nhật Bản từ sau thời kỳ kinh tế bong bóng đến nay
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Trần Quang Minh - Trần Ngọc Nhật
Mã tài liệu:      5914681425
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      9
Số trang:      36-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong suốt hơn hai thập kỷ gần đây, nền kinh tế Nhật Bản luôn ở trong tình trạng trì trệ. Một trong những nguyên nhân của sự trì trệ này là sự suy giảm của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). Sự suy giảm tăng trưởng TFP của Nhật Bản lại có nguồn gốc sâu xa từ chính các nguồn lực sản xuất cụ thể như: lao động, vốn đầu tư, công nghệ cùng với các chính sách kinh tế vĩ mô không hiệu quả. Bài viết này tập trung phân tích động thái suy giảm TFP của Nhật Bản và một số nguyên nhân của sự suy giảm này.

 

Từ khóa:      Kinh tế, Nhật Bản, Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.