Văn hóa vật chất của dân tộc Nhật: truyền thống và biến đổi
Tiêu đề:      Văn hóa vật chất của dân tộc Nhật: truyền thống và biến đổi
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      3256470773
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      9
Số trang:      61-69
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết đề cập tới văn hóa vật chất của dân tộc Nhật, một mặt góp phần hiểu biết hơn về văn hóa truyền thống, mặt khác cũng thấy được những sắc thái văn hóa mang tính địa phương, vùng miền của quốc gia này. Hơn thế nữa, qua văn hóa vật chất của dân tộc Nhật sẽ thấy được mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, quan hệ giữa người với người được biểu hiện qua những lĩnh vực cơ bản nhất là ẩm thực, trang phục, nhà cửa…Trong đó, yếu tố truyền thống của những lĩnh vực này luôn được xem là nhân tố xuyên suốt lịch sử, song sự biến đổi và mất đi theo thời gian cũng là một phần tất yếu gắn với sự hình thành, tồn tại và phát triển của dân tộc Nhật từ xưa đến nay.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Văn hóa vật chất, Truyền thống, Biến đổi
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.