Tìm hiểu giá trị văn hóa và con người Nhật Bản
Tiêu đề:      Tìm hiểu giá trị văn hóa và con người Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      2188836686
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      9
Số trang:      70-78
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Văn hóa là một dòng chảy liền mạch của sự phát triển từ trong lịch sử đến hiện tại. Vì vậy, khi nhắc đến sự thành công của Nhật Bản và các yếu tố cơ bản tạo nên những giá trị cốt lõi của văn hóa và con người Nhật Bản ngày nay, không thể không ngược tìm về quá khứ, cội nguồn lịch sử với các đặc điểm địa lý tự nhiên và bối cảnh xã hội. Bài viết tìm hiểu và lý giải các giá trị văn hóa và con người Nhật Bản qua phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các giá trị này như điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử, xã hội và đặc biệt là vai trò quan trọng của cuộc cải cách Minh Trị duy tân.  

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Giá trị, Văn hóa, Con người
Lượt xem:      1
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.