Chính sách khoa học và công nghệ của Nhật Bản giai đoạn 1973-1991
Tiêu đề:      Chính sách khoa học và công nghệ của Nhật Bản giai đoạn 1973-1991
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Đỗ Thị Thu Hà - Đỗ Gia Hùng
Mã tài liệu:      1490177548
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      8
Số trang:      41-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau giai đoạn phát triển kinh tế theo chiều rộng, Nhật Bản bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu 1973-1991. Nhật Bản nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành khoa học và công nghệ cao áp dụng vào sản xuất. Trong giai đoạn này, đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (R&D) được thúc đẩy mạnh từ khu vực tư nhân; chuyển nhanh từ tình trạng phụ thuộc vào việc nhập công nghệ sang thúc đẩy chuyển giao công nghệ, từ công nghiệp nặng sang công nghiệp dân dụng. Chính phủ Nhật Bản khẳng định theo đuổi mục tiêu cơ bản trong chính sách khoa học và công nghệ là phát triển “Quốc gia dựa trên khoa học và công nghệ; kết hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột công nghiệp - Nhà nước- đại học, vai trò quyết định của thị trường… Kinh nghiệm của Nhật Bản từ những thập niên qua vẫn là những tham khảo lý luận và thực tiễn rất cần thiết cho Việt Nam.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Chính sách, Khoa học và công nghệ
Lượt xem:      9
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.