Vấn đề tham nhũng ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Tiêu đề:      Vấn đề tham nhũng ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Mục:      Nhật Bản, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      1293107273
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      7
Số trang:      23-31
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bước vào thế kỷ XXI, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi đã tác động lớn tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của Nhật Bản. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản vẫn tiếp tục phải đối mặt và giải quyết một trong những vấn nạn quốc gia là nạn tham nhũng. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất của vấn đề tham nhũng ở Nhật Bản, cần căn cứ vào thực trạng, diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của quốc gia này từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Trên cơ sở này, có thể nhận diện rõ vấn đề tham nhũng qua sự phân tích, lý giải về chủ thể tham nhũng, hình thức tham nhũng, lĩnh vực tham nhũng và đó là những nội dung chủ yếu được đề cập trong bài viết này.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Tham nhũng, Phòng chống tham nhũng
Lượt xem:      11
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.