Tình hình vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay
Tiêu đề:      Tình hình vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      2735776950
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      7
Số trang:      41-48
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Vốn xã hội trở thành vấn đề được quan tâm nghiên cứu từ những năm đầu thập niên 1980, song, ở Nhật Bản, vốn xã hội chỉ được nghiên cứu một cách toàn diện từ những năm 2000. Bài viết tìm hiểu khái niệm vốn xã hội trong mối liên hệ với khái niệm cộng đồng truyền thống, và xem xét sự biến đổi của cộng đồng truyền thống tới xã hội dân sự, từ đó làm sáng tỏ thực trạng của vốn xã hội ở Nhật Bản hiện nay.  

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Quan hệ, Cộng đồng, Vốn xã hội
Lượt xem:      11
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.