Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc trong quản lý hoạt động khai thác hải sản và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc trong quản lý hoạt động khai thác hải sản và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Trung Quốc, Kinh tế
Tác giả:      Hoàng Hồng Hiệp - Vũ Thái Hạnh
Mã tài liệu:      1691732448
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      6
Số trang:      38-47
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nghiên cứu này tập trung phân tích thực tiễn hoạt động quản lý và phát triển ngành khai thác hải sản của Trung Quốc và Nhật Bản - 2 quốc gia Châu Á có đặc điểm ngư trường khá tương đồng với Việt Nam, có ngành đánh bắt hải sản phát triển, nhất là Trung Quốc hiện đang sở hữu đội tàu xa bờ hùng hậu đang trực tiếp cạnh tranh khai thác tại ngư trường Biển Đông. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đúc rút một số bài học kinh nghiệm quan trọng nhằm hoàn thiện chính sách phát triển bền vững ngành hải sản Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa:      Trung Quốc, Nhật Bản, Thủy sản, Kinh nghiệm, Trung Quốc, Nhật Bản, Đánh bắt xa bờ
Lượt xem:      21
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.