Công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trong những thập kỷ gần đây
Tiêu đề:      Công nghiệp hỗ trợ của Nhật Bản trong những thập kỷ gần đây
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Bùi Đông Hưng
Mã tài liệu:      1678084572
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      16-24
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Kể từ những năm 1960 các nhà sản xuất Nhật Bản đã đạt được sự tăng trưởng đáng chú ý, điểm đặc biệt là các nhà sản xuất Nhật Bản không chỉ đơn giản khai thác các nhà thầu phụ hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ mà bằng cách tạo ra những chiến lược và hưởng lợi từ những cách sắp xếp, tổ chức đặc biệt. Sự toàn cầu hóa mạnh mẽ trong những năm 1990 đã gây áp lực buộc các ngành công nghiệp Nhật Bản phải cắt giảm chi phí, đặc biệt là đối với các bộ phận do các nhà thầu phụ trong nước sản xuất. Lúc này các doanh nghiệp Nhật Bản phải tìm kiếm một hình thức hợp tác và quan hệ sản xuất mới hiệu quả hơn. Bài viết trình bày về phản ứng của doanh nghiệp Nhật Bản và những xu hướng mới của mối quan hệ thầu phụ trong những thập kỷ gần đây.

 

Từ khóa:      Kinh tế Nhật Bản, Công nghiệp hỗ trợ, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
Lượt xem:      34
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.