Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật
Tiêu đề:      Hoạt động của Duy Tân hội và sự tiếp xúc giữa Phan Bội Châu với chí sĩ yêu nước Trung Quốc trên đất Nhật
Mục:      Nhật Bản, Trung Quốc, Lịch sử
Tác giả:      Đinh Tiến Hiếu - Nguyễn Thu Hồng
Mã tài liệu:      2464173365
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      4
Số trang:      60-68
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau khi thành lập Duy Tân hội năm 1904, Phan Bội Châu phát động phong trào Đông du, tổ chức cho hơn hai trăm thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản học tập. Trong thời gian ở Nhật Bản từ năm 1905 đến 1908, ngoài kết giao với một số nhà chính trị Nhật Bản, Phan Bội Châu còn tiếp xúc với một số chí sĩ yêu nước Trung Quốc sống lưu vong ở Nhật Bản và được họ đề xuất nhiều ý kiến quý báu về vấn đề phát triển phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Dưới sự giúp đỡ của Lương Khải Siêu, Phan Bội Châu đã xuất bản nhiều cuốn sách ở Nhật Bản các tài liệu này trở thành tư liệu tuyên truyền vận động cách mạng trong nước. Đồng thời, thông qua những lần tiếp xúc với Tôn Trung Sơn, lập trường tư tưởng chính trị của Phan Bội Châu đã thay đổi, chuyển từ tư tưởng quân chủ lập hiến sang tư tưởng dân chủ cộng hòa sau này.

 

Từ khóa:      Phan Bội Châu, Duy Tân hội, Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn
Lượt xem:      38
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.