Vài nét về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản trong giai đoạn mới
Tiêu đề:      Vài nét về chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Nhật Bản trong giai đoạn mới
Mục:      Nhật Bản, Chính trị - An ninh, Quan hệ quốc tế
Tác giả:      Nguyễn Thúy Hằng - Đỗ Mai Lan
Mã tài liệu:      2030251060
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      13-19
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ khi Thủ tướng Shinzo Abe cầm quyền, Nhật Bản ngày càng tỏ ra chủ động trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt, từ năm 2016, Nhật Bản tích cực triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bằng cách theo dõi và phân tích chính sách và động thái của Nhật Bản thời gian gần đây, bài viết cố gắng làm rõ những nội dung cơ bản nhất của chiến lược này, bao gồm: (i) Cơ sở của chiến lược; (ii) Mục tiêu và nội dung của chiến lược; (iii) Một số động thái triển khai của Nhật Bản và đánh giá.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Lượt xem:      73
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.