Năng suất nhân tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1960-1990: khảo sát và những nhận định chủ yếu
Tiêu đề:      Năng suất nhân tố tổng hợp và tăng trưởng kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1960-1990: khảo sát và những nhận định chủ yếu
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Dương Minh Tuấn
Mã tài liệu:      2989007550
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      20-29
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Những kỳ tích tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ tăng trưởng cao và những thăng trầm trong hai thập kỷ tiếp theo của nền kinh tế Nhật Bản luôn đặt ra cho giới học giả cũng như soạn thảo chính sách việc tìm hiểu những nguyên nhân và sự tác động của các nhân tố nguồn lực đối với sự tăng trưởng trên. Bài viết chủ yếu khảo sát và làm rõ động thái tác động của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) cũng như những ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đối với tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành của Nhật Bản trong những năm 1960-1990 của Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), Tăng trưởng kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Lượt xem:      51
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.