Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET
Tiêu đề:      Lối sống “lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản từ cách nhìn về NEET
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Nguyễn Thị Hồng Vân
Mã tài liệu:      1115965040
Năm xuất bản:      2018
Số xuất bản:      3
Số trang:      51-60
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Những vấn đề nghiêm trọng về lối sống lệch chuẩn của giới trẻ là một hiện tượng có thể dễ dàng nhận thấy trong xã hội hiện đại với các đặc điểm về lịch sử, kinh tế - xã hội, văn hóa khác nhau. Cùng với sức lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ của toàn cầu hóa, lối sống lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản được thể hiện trên nhiều khía cạnh, trong đó có hiện tượng một bộ phận thanh, thiếu niên không tham gia vào thị trường lao động, học tập hay đào tạo, được gắn với tên gọi là NEET. Bài viết tập trung tìm hiểu thực trạng, phân tích những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng NEET, từ đó khắc họa một góc nhìn về lối sống lệch chuẩn của giới trẻ Nhật Bản.

 

Từ khóa:      NEET, Lối sống, Xã hội, Nhật Bản
Lượt xem:      75
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.