Sự tăng trưởng cao của Nhật Bản và một số chuyển biến chủ yếu của lý thuyết phát triển kinh tế hiện đại
Tiêu đề:      Sự tăng trưởng cao của Nhật Bản và một số chuyển biến chủ yếu của lý thuyết phát triển kinh tế hiện đại
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Bùi Đông Hưng
Mã tài liệu:      2877953458
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      10
Số trang:      3-10
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sự thành công của kinh tế Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 1955-1973 đã có những ảnh hưởng đáng kể đến các lý thuyết phát triển kinh tế hiện đại. Nhiều nghiên cứu sau này đã rút ra những bài học từ kinh nghiệm thực tế của Nhật Bản, từ đó nhiều nhân tố mới đã được thêm vào các lý thuyết phát triển kinh tế góp phần bổ sung và hoàn thiện kinh tế học phát triển. Bài viết tìm hiểu về các các lý thuyết phát triển kinh tế được xây dựng trực tiếp cũng như gián tiếp dưới sự ảnh hưởng của thời kỳ tăng trưởng cao của Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Kinh tế học phát triển, Kinh tế Nhật Bản, Nhà nước phát triển
Lượt xem:      204
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.