Why Did Japan Choose TPP and Expedite TPP Negotiations?
Tiêu đề:      Why Did Japan Choose TPP and Expedite TPP Negotiations?
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Nguyen Van Quang - Pham Quy Long
Mã tài liệu:      3140633530
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      23-31
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

On 15 March 2013, Japan became an official negotiating party of the TPP (P12) when the latter had gone through 16 official negotiation rounds. Japan’s road to TPP went through numerous twists and turns, it illustrates the changing perception of the country’s leadership on regional integration and connectivity policy. However, a question still wondered by many is why Japan has gone from relatively no interest in the TPP to the other extreme – expressing interest to join and foster the realization of the trade pact? To answer this, the article will focus on analyzing the main causes that have led to Japan’s decision to join and expedite the TPP negotiation process.

 

Từ khóa:      Japan, choose TPP, TPP, TPP negotiation, regional integration
Lượt xem:      228
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.