New Religion Trend in Japan and Vietnam: Similarities and Differences
Tiêu đề:      New Religion Trend in Japan and Vietnam: Similarities and Differences
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Pham Hong Thai
Mã tài liệu:      1883538927
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      40-46
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Since the 1990s, new religion in Vietnam has become a critical issue. The recognition and attitude about it is still a hot debate subject, especially between researchers and social management people. In Japan, new religion flourished from the 1950s and it seems to have been matured. Despite of different time and circumstances of emerging, Vietnam and Japan’s new religions share remarkable similarities. For better understanding new religion trend in Vietnam today, the article analyzes and compares new religion phenomenon in Vietnam and Japan on certain aspects, namely appearance, reason of emerging, characteristics and social impacts.

 

Từ khóa:      new religion, appearance, cause, characteristic, social impact
Lượt xem:      171
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.