Traditional Craftsmanship in Japan and Vietnam: Experience of and Measures for Conservation
Tiêu đề:      Traditional Craftsmanship in Japan and Vietnam: Experience of and Measures for Conservation
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Ngo Huong Lan
Mã tài liệu:      1080306970
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      54-61
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Japan, the third largest economy in the world, a modern post-industrial society, famous for the mass production and mass consumption culture, still cherishes and preserves her traditional values. This article is about how Japanese people preserved their unique traditional craftsmanship along with rich and polished crafting techniques under the wave of industrialization of the modern society, and how Vietnam can learn from this experience.

 

Từ khóa:      conservation, traditional craftsmanship, Japan, experience, Vietnam
Lượt xem:      176
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.