Vietnam Families’ Efforts to Maintain Mother Tongue Language in Japan
Tiêu đề:      Vietnam Families’ Efforts to Maintain Mother Tongue Language in Japan
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Than Thi My Binh
Mã tài liệu:      8232920050
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      2
Số trang:      62-71
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

In recent years, the Vietnam people residing in Japan have constantly increased. Together with many foreign communities living in Japan, Vietnamese expatriates are contributing to build a Japanese society diversity of language and culture. Profoundly, Vietnamese people manage to maintain Vietnamese language while they still have to adapt to the full specification of rules in Japan society. The article analyzes the effort to maintain mother tongue of Vietnam families in Japan with the aim to foster research of Vietnam community in foreign countries, as well as informing efforts of Vietnamese expatriates pay tribute to their origin in the world.  

 

Từ khóa:      Vietnamese, Japanese, Vietnamese expatriates in Japan, education, language
Lượt xem:      207
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.