Comparative Research on Some Main Elements of Corporate Culture in Japan and Vietnam
Tiêu đề:      Comparative Research on Some Main Elements of Corporate Culture in Japan and Vietnam
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyen Thi Ngoc Anh
Mã tài liệu:      7780478351
Năm xuất bản:      2015
Số xuất bản:      1
Số trang:      62-72
Ngôn ngữ:      Tiếng Anh
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Japanese corporate culture is well known all over the world and many Japanese corporations have been in operation for over a hundred years.  However, Vietnam is still a developing country with a poor and backward economy, and most Vietnamese companies have been operating for just a few decades. Corporate culture is still a new topic within many Vietnamese enterprises. It follows that it is very difficult to compare the corporate cultures of Vietnam and Japan. This article aims to point out some fundamental precepts that Vietnamese companies should learn from Japanese corporate culture.

 

Từ khóa:      Corporate culture, leadership culture, business philosophy, business morality, corporate social responsibility
Lượt xem:      195
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.