Tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản đến quan hệ kinh tế ASEAN – Nhật Bản
Tiêu đề:      Tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản đến quan hệ kinh tế ASEAN – Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Nghiên cứu khu vực, Kinh tế
Tác giả:      Lê Hoàng Anh
Mã tài liệu:      2954859448
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      9
Số trang:      21-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hiện nay, Nhật Bản đang là một trong những đối tác hàng đầu về kinh tế, thương mại, đầu tư của ASEAN. Mối quan hệ ngày càng khăng khít hơn với việc ASEAN và Nhật Bản đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4 năm 2008. Đây là thỏa thuận nền tảng góp phần tăng cường mối quan hệ giữa ASEAN Nhật Bản. Trong bài viết này, tác giả muốn làm rõ những tác động của AJCEP tới quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác về lao động giữa ASEAN và Nhật Bản. Có thể nói, sau gần 10 năm có hiệu lực, AJCEP đã và đang có tác động tích cực đến quan hệ giữa ASEAN và Nhật Bản trên các lĩnh vực về thương mại, đầu tư và lao động.

 


Từ khóa:      Quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
Lượt xem:      216
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.