Quản lý hành chính về vệ sinh ở Nhật Bản thời kỳ cận đại
Tiêu đề:      Quản lý hành chính về vệ sinh ở Nhật Bản thời kỳ cận đại
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Dương Thu Hà
Mã tài liệu:      3071333654
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      7
Số trang:      43-49
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với tư cách là thành viên trong phái bộ Iwakura, Nagayo Sensai đã nghiên cứu và du nhập cách thức quản lý hành chính về vệ sinh của Châu Âu vào Nhật Bản. Tuy nhiên, ngay khi vừa mới ra đời, công tác quản lý hành chính về vệ sinh non trẻ của Nhật Bản đã liên tục đứng trước thử thách bởi sự xuất hiện của các đợt dịch bệnh truyền nhiễm. Đây cũng chính là lý do để Nhật Bản hoàn thiện cơ cấu quản lý từ trung ương đến địa phương trong lĩnh vực đặc biệt này. Ngoài ra, trong lịch sử phát triển của mình, công tác quản lý hành chính về vệ sinh Nhật Bản thời kỳ cận đại còn chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi trong phương châm quản lý nhà nước của chính phủ đương thời. Cuối cùng, thông qua vai trò của tổ chức tự trị địa phương, công tác quản lý hành chính vệ sinh Nhật Bản thời kỳ cận đại đã đạt được đến đỉnh cao khi trở thành cơ cấu quản lý tự trị với sự tự ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Hành chính, Quản lý vệ sinh
Lượt xem:      210
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.