Kinh tế học trong việc xây dựng một xã hội bền vững – Hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam (tiếp theo và hết)
Tiêu đề:      Kinh tế học trong việc xây dựng một xã hội bền vững – Hợp tác kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam (tiếp theo và hết)
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Mizobata Satoshi
Mã tài liệu:      2308539968
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      4
Số trang:      20-30
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Với việc xác định những tồn tại liên quan đến phát triển bền vững ở Châu Á, một khu vực đang dẫn đầu về tăng trưởng, bài viết sẽ tìm hiểu những yếu tố đã khiến rủi ro toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến tính bền vững, cũng như chỉ ra những nhân tố cần thiết đối với khả năng hồi phục và khả năng chịu đựng cú sốc. Đặc biệt, bài viết lưu ý tới sự hiện diện của "thất bại" thị trường và thất bại của chính phủ gây ra những hạn chế đối với tính bền vững. Trên cơ sở làm rõ các yếu tố tác động tiêu cực đến tính bền vững, nghiên cứu sẽ chỉ ra xu hướng chính sách có thể giúp đạt được mục tiêu mà theo kinh tế học truyền thống vốn dĩ tương phản, là phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, để từ đó tìm kiếm phương thức hợp tác kinh tế quốc tế hiệu quả nhất cho Nhật Bản và Việt Nam.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Việt Nam, Hợp tác kinh tế, Rủi ro toàn cầu
Lượt xem:      255
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.