Về sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2016
Tiêu đề:      Về sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2016
Mục:      Nhật Bản, Chính trị - An ninh
Tác giả:      Trần Việt Thái
Mã tài liệu:      1218995434
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      3
Số trang:      7-14
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ngày 2/8/2016, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố sách trắng quốc phòng năm 2016 với tiêu đề “Defense of Japan 2016” (Phòng vệ Nhật Bản 2016). Đây là lần thứ 28 sách trắng quốc phòng Nhật Bản được công bố. Sách trắng năm 2016 có dung lượng 484 trang, dài hơn so với bản sách trắng năm 2015 tới 60 trang, gồm 3 phần. Nội dung nổi bật của cuốn sách trắng quốc phòng lần này của Nhật Bản bao gồm: (i) đánh giá tổng quan về môi trường an ninh xung quanh nước Nhật, trong đó chủ yếu đề cập tới những thách thức đến từ Bắc Triều Tiên và Trung Quốc; (ii) chiến lược an ninh quốc gia, chính sách quốc phòng của Nhật Bản và liên minh Nhật – Mỹ; và (iii) các sáng kiến an ninh quốc phòng của Nhật Bản nhằm bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân cũng như bảo vệ lãnh thổ, vùng trời và vùng nước của Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Chính sách an ninh – quốc phòng, Sách trắng quốc phòng
Lượt xem:      287
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.