Nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa (1600-1868)
Tiêu đề:      Nông nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa (1600-1868)
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Trần Thị Tâm
Mã tài liệu:      2953857171
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      3
Số trang:      37-46
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cũng như nhiều quốc gia Châu Á khác, từ xa xưa Nhật Bản luôn coi nông nghiệp là nền tảng kinh tế quốc gia. Trong thời kỳ Tokugawa, nhờ thực hiện các chính sách khuyến khích mở rộng diện tích đất canh tác, kết hợp với việc cải tiến nông cụ, sử dụng phân bón và các loại giống cây trồng mới, nông nghiệp Nhật Bản đã có những bước chuyển biến đáng kể, từ chỗ sản xuất chỉ để tự cung tự cấp đã tiến tới việc thương mại hóa các mặt hàng. Sự xuất hiện của những nhân tố mới trong nông nghiệp đã làm biến đổi nông thôn Nhật Bản một cách sâu sắc. Nông nghiệp bị cuốn vào kinh tế hàng hóa, chuẩn bị những tiền đề để nước này bước vào thời kỳ công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa trong các giai đoạn về sau. Bài viết đề cập các chính sách và những biến đổi của nông thôn Nhật Bản thời kỳ này.

 

Từ khóa:      hật Bản, Chính sách, Nông nghiệp,  Thời kỳ Tokugawa
Lượt xem:      299
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.