Chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình của Nhật Bản
Tiêu đề:      Chính sách thúc đẩy chức năng kinh tế gia đình của Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Chiến Thắng - Vũ Hoàng Linh
Mã tài liệu:      2917543578
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      2
Số trang:      19-29
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Bài viết giới thiệu một số chính sách của Nhật Bản hướng tới việc thúc đẩy các chức năng kinh tế của hộ gia đình. Gắn với chức năng sản xuất, Nhật Bản đã có những chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nói chung và hộ gia đình nông nghiệp nói riêng như hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy tích tụ ruộng đất, vai trò hỗ trợ của hợp tác xã… Tác động đến chức năng tiêu dùng có chính sách thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân và tăng cường sự tham gia của lao động nữ. Chức năng cung cấp lao động được thúc đẩy nhờ tăng cường sự tham gia của lao động nữ đã lập gia đình thông qua các chính sách hỗ trợ quá trình thai sản và chăm sóc trẻ em. Chức năng tài chính cũng được đẩy mạnh thông qua việc cải cách thị trường vốn hướng nhiều hơn đến các nhà đầu tư tư nhân.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Chính sách, Chức năng kinh tế gia đình
Lượt xem:      294
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.