Mô hình khu kinh tế đặc biệt và Abenomics
Tiêu đề:      Mô hình khu kinh tế đặc biệt và Abenomics
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Đặng Thị Phương Hoa
Mã tài liệu:      2454366070
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      1
Số trang:      30-35
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Khu kinh tế đặc biệt (còn gọi là đặc khu kinh tế) là một khu vực được áp dụng thể chế kinh tế và hành chính có tính vượt trội để tạo ra một môi trường kinh doanh, môi trường sống hấp dẫn nhằm thu hút vốn, công nghệ và nhân lực nước ngoài phục vụ cho tăng trưởng trong nước. Những khu được đặc biệt ưu đãi như vậy đã được thành lập dưới nhiều hình thức trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới. Ở các nước Châu Á, việc thành lập các khu kinh tế là một trong những bước đi quan trọng để khuyến khích phát triển kinh tế trong nước, thử nghiệm chính sách kinh tế mới, tạo ra những kinh nghiệm cần thiết cho chính sách mở cửa và các cải cách cơ cấu. Bài viết dưới đây trình bày một số động thái mới trong lựa chọn mô hình hỗ trợ chiến lược phát triển kinh tế ở Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Khu kinh tế đặc biệt, Abenomics
Lượt xem:      256
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.