Kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bài học cho Việt Nam
Tiêu đề:      Kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và bài học cho Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Phạm Tuấn Anh
Mã tài liệu:      4355983960
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      1
Số trang:      36-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới có sự thành công nhất trong phát triển kinh tế với tốc độ nhanh dựa trên nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo tốt, có đủ khả năng, trình độ tiếp thu, lĩnh hội kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá cho các quốc gia, dân tộc trên thế giới trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bài viết phân tích kinh nghiệm của Nhật Bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Phát triển nguồn nhân lực, Bài học kinh nghiệm
Lượt xem:      332
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.