Vai trò của “Bốn cửa khẩu” trong quan hệ thương mại và giao lưu quốc tế của Nhật Bản thời Sakoku
Tiêu đề:      Vai trò của “Bốn cửa khẩu” trong quan hệ thương mại và giao lưu quốc tế của Nhật Bản thời Sakoku
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Tiến Lực
Mã tài liệu:      1284494612
Năm xuất bản:      2017
Số xuất bản:      1
Số trang:      52-69
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong lịch sử Nhật Bản, sakoku là một trong những vấn đề được quan tâm nghị luận nhất. Trước đây, sakoku được hiểu như là chính sách đóng cửa nhưng khi nghiên cứu hoạt động giao thương của Nhật Bản qua “bốn cửa khẩu”, chúng tôi thấy sakoku không phải đóng cửa mà là chính sách hạn chế buôn bán, kiểm soát buôn bán với nước ngoài một cách chủ động. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu quan niệm về sakoku, luận thuyết “bốn cửa khẩu” và trình bày những hoạt động thương mại và giao lưu quốc tế của Nhật Bản qua “bốn cửa khẩu” trong thời kỳ sakoku.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Sakoku, Bốn cửa khẩu, Thương mại, Giao lưu quốc tế
Lượt xem:      383
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.