Mô hình và cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản – bài học cho Việt Nam
Tiêu đề:      Mô hình và cơ chế hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nhật Bản – bài học cho Việt Nam
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Thị Hằng Nga - Nguyễn Kim Nam
Mã tài liệu:      1481510064
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      12
Số trang:      17-24
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Vai trò của hệ thống bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. Mô hình và cơ chế hoạt động của hệ thống bảo lãnh tín dụng cũng khác nhau theo thời quan và tùy theo đặc điểm của mỗi quốc gia. Bài viết này tập trung xem xét một số khía cạnh về về mô hình và cơ chế hoạt động của hệ thống quỹ bảo lãnh tín dụng (BLTD) cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên góc độ cả về lý luận và thực tiễn tại Nhật Bản. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở Việt Nam.

 

Từ khóa:      Bảo lãnh tín dụng, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng
Lượt xem:      295
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.