Tìm hiểu về một số tư tưởng kinh tế có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách kinh tế của Nhật Bản thời kỳ 1955-1973
Tiêu đề:      Tìm hiểu về một số tư tưởng kinh tế có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách kinh tế của Nhật Bản thời kỳ 1955-1973
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Bùi Đông Hưng
Mã tài liệu:      2462538238
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      12
Số trang:      36-43
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế “thần kỳ”, Chính phủ Nhật Bản đã trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp vào nền kinh tế thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong giai đoạn này, rất dễ thấy ảnh hưởng của các nhà kinh tế học đến việc hoạch định chính sách kinh tế của Chính phủ Nhật Bản. Bài viết tìm hiểu và phân tích một số tư tưởng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến việc hoạch định chính sách kinh tế của Nhật Bản trong giai đoạn này như kinh tế học Mác-xít, kinh tế học Keynes và Schumpeter.

 

Từ khóa:      Tư tưởng kinh tế, Trường phái kinh tế, Kinh tế Nhật Bản
Lượt xem:      274
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.