Giáo dục mầm non của một số tổ chức tôn giáo ở Nhật Bản
Tiêu đề:      Giáo dục mầm non của một số tổ chức tôn giáo ở Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Ngọc Phương Trang
Mã tài liệu:      1478242570
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      12
Số trang:      56-66
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sau khi Nhật Bản ban hành Luật Pháp nhân tôn giáo năm 1951, các tổ chức tôn giáo được tự do phát triển, đồng thời tình trạng “bùng nổ trẻ em” xuất hiện khiến nhu cầu về trường học tăng mạnh. Cùng với sự ra đời của Luật Giáo dục cơ bản năm 1947, các trường học tư được tự do giảng dạy về tôn giáo, còn các trường công chỉ được phép giáo dục thuần tuý kiến thức về tôn giáo nói chung. Điều này đã được các tổ chức tôn giáo tận dụng và đầu tư xây dựng các trường học, tạo ra bước phát triển mới trong lĩnh vực tôn giáo và giáo dục. Trong số các trường mẫu giáo tư lập, số trường do các tổ chức tôn giáo thành lập chiếm số lượng không nhỏ, tuy nhiên đáng lưu tâm là triết lý giáo dục của các tổ chức này trong việc giảng dạy và rèn luyện nhân cách cho học sinh, góp phần tạo nên tinh thần Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Giáo dục mẫu giáo, Tổ chức tôn giáo, Kitô giáo, Phật giáo
Lượt xem:      292
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.