Cải cách giáo dục Nhật Bản
Tiêu đề:      Cải cách giáo dục Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Điểm sách
Mã tài liệu:      8894448967
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      11
Số trang:      80
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tác giả: Ozaki Mugen

Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội, 2015, 327 tr.

Giáo dục hiện đại là thể chế được tổ chức một cách quy mô bởi quốc gia và thông qua giáo dục mà xã hội được “tái sản xuất” trong đó trẻ em được đảm bảo về nhân quyền và sinh tồn. Do đó, một loạt các yếu tố căn bản như giải quyết các vấn đề quốc tế, đối phó với các vấn đề xã hội, trợ giúp sự sinh tồn của cá nhân sẽ trở thành các vấn đề cơ bản của giáo dục. Cũng có trường hợp những yếu tố mang tính ngoại lệ như phục vụ quyền lợi của cá nhân, đoàn thể, tổ chức cũng có được đưa vào.

Cuốn sách “Cải cách giáo dục ở Nhật Bản” dựa trên quan điểm cơ bản thừa nhận sự thống nhất của dòng chảy công nghiệp hóa và cá nhân hóa sẽ lần tìm lại xem nền giáo dục đã đáp ứng yêu cầu của thời đại và tiến bước trên con đường cải cách như thế nào. Cuốn sách gồm 8 nội dung như sau:

Thứ nhất, sự xuất phát của giáo dục hiện đại, nói về giáo dục trong quá trình khai sáng văn minh và phong trào tự do dân quyền và giáo dục của Nhật Bản.

Thứ hai, giáo dục của quốc gia dưới chế độ Thiên hoàng, phân tích chế độ giáo dục quốc gia chủ nghĩa; sắc chỉ giáo dục và trường học ở Nhật Bản.

Thứ ba, sự xác lập mang tính xã hội của trường học, gồm ba vấn đề là trường tiểu học với tư cách là giáo dục quốc dân; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản và giáo dục; các vấn đề xã hội và giáo dục ở Nhật Bản.

Thứ tư, giáo dục mới thời Taisho, nói về cải cách giáo dục; sự nóng lên của nhu cầu giáo dục; và phong trào giáo dục ở Nhật Bản.

Thứ năm, giáo dục thời kỳ động loạn, đưa ra 3 vấn đề là trường học trong thời kỳ khủng hoảng Showa; cải cách xã hội và kiểm soát tư tưởng; trường học dưới thể chế thời chiến ở Nhật Bản.

Thứ sáu, sự xuất phát của giáo dục sau chiến tranh, phân tích về cải cách giáo dục sau chiến tranh; giáo dục trường học và học sinh; phòng trào giáo dục của Nhật Bản sau chiến tranh.

Thứ bảy, xã hội bằng cấp và giáo dục chạy theo điểm số, tập trung vào vấn đề sự tu chỉnh giáo dục sau chiến tranh; chính sách phát triển kinh tế tốc độ cao và chủ nghĩa năng lực; sự trưởng thành của chủ nghĩa bằng cấp.

Thứ tám, thời đại cải cách giáo dục, nhấn mạnh đến môi trường giáo dục của trẻ em và câu hỏi đặt ra cho cải cách giáo dục ở Nhật Bản.

Lịch sử giáo dục Nhật Bản hiện đại sẽ là tiền đề thích hợp để biết được các vấn đề của thời đại và mối quan hệ tương ứng liên quan của cải cách giáo dục. Cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong việc nghiên cứu về cải cách giáo dục hiện tại và tìm ra những cách nhìn nhận để lý giải tình hình một cách dễ dàng từ lịch sử cải cách giáo dục Nhật Bản.

Hà Hậu

Lượt xem:      277
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.