Quan hệ kinh tế ASEAN - Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe
Tiêu đề:      Quan hệ kinh tế ASEAN - Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Lê Hoàng Anh
Mã tài liệu:      2236550645
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      10
Số trang:      21-28
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ Học thuyết Fukuda đến Học thuyết Miyazawa và đến nay là chính sách kinh tế Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe đều nhấn mạnh vai trò của mối quan hệ kinh tế ASEAN- Nhật Bản. Các đời Thủ tướng Nhật Bản đều bày tỏ và khẳng định sự hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN là vô cùng quan trọng đối với Nhật Bản, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay. Bài viết nhằm tìm hiểu thực trạng và triển vọng của mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và Nhật Bản dưới thời của Thủ tướng Shinzo Abe.

 

Từ khóa:      Quan hệ kinh tế, ASEAN, Nhật Bản, Triển vọng, Thủ tướng Shinzo Abe
Lượt xem:      294
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.