Văn hóa ẩm thực Nhật Bản: Đặc trưng và thực trạng ở Hà Nội
Tiêu đề:      Văn hóa ẩm thực Nhật Bản: Đặc trưng và thực trạng ở Hà Nội
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Thị Ngọc Anh
Mã tài liệu:      2916007188
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      10
Số trang:      71-79
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa sâu rộng, hợp tác giao lưu văn hóa giữa các quốc gia tăng lên nhanh chóng, hợp tác giao lưu giữa  Việt Nam và Nhật Bản cũng nằm trong xu thế đó. Trong quá trình giao lưu văn hóa, không thể không nói tới sự du nhập của văn hóa ẩm thực Nhật Bản vào Việt Nam. Trong phạm vi của bài viết, tác giả bước đầu đề cập đến khái niệm về văn hóa ẩm thực nói chung, những đặc trưng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản nói riêng và thực trạng (bao gồm cả xu hướng phát triển) của ẩm thực Nhật Bản tại Hà Nội trong qua trình giao lưu tiếp biến văn hóa.

 

Từ khóa:      Văn hóa ẩm thực, Thực trạng, Xu hướng, Nhật Bản, Hà Nội
Lượt xem:      294
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.