Cải cách hành chính ở Việt Nam và một số giải pháp từ kinh nghiệm Nhật Bản
Tiêu đề:      Cải cách hành chính ở Việt Nam và một số giải pháp từ kinh nghiệm Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Trần Thị Mai
Mã tài liệu:      9165263326
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      9
Số trang:      51-59
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cải cách nền hành chính nhà nước là một quá trình liên tục, cách thức thực hiện theo định hướng nhất định nhằm làm cho hoạt động thực thi quyền hành pháp ngày càng thích ứng hơn với yêu cầu vận động và phát triển của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, cùng với công cuộc đổi mới (từ 1986), những cải cách về hành chính đã và đang góp phần tạo ra những thay đổi to lớn  trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Quá trình cải cách hành chính vẫn tiếp tục được thực hiện bởi vậy bài viết này bước đầu đề cập tới những thành tựu, vấn đề đặt ra và một số giải pháp cũng như kinh nghiệm từ Nhật Bản có thể vận dụng vào Việt Nam.

 

Từ khóa:      Cải cách hành chính, Kinh nghiệm, Việt Nam, Nhật Bản
Lượt xem:      365
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.