Đặc điểm văn hóa của hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật
Tiêu đề:      Đặc điểm văn hóa của hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Nhật
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Ngô Hương Lan
Mã tài liệu:      1010236871
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      9
Số trang:      60-67
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Hành vi từ chối cũng như mọi hành vi ngôn ngữ khác đều chịu sự tác động của các nhân tố văn hóa, xã hội. Tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội cũng như nền văn hóa mà người nói thuộc về và những đặc điểm của nó có ảnh hưởng không nhỏ đến lời nói của những người tham gia giao tiếp. Việc khảo sát đặc điểm văn hóa của hành vi từ chối trong tiếng Nhật sẽ góp phần giải mã được những cách thức từ chối điển hình như nói vòng vo, nói bỏ lửng, “nói không là có, nói có là không”… của người Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Hành vi từ chối, Đặc điểm văn hóa, Xã hội, Nhật Bản
Lượt xem:      305
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.