Vai trò của người Hà Lan ở Nhật Bản giai đoạn Sakoku (1639 -1853)
Tiêu đề:      Vai trò của người Hà Lan ở Nhật Bản giai đoạn Sakoku (1639 -1853)
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Thu Hằng
Mã tài liệu:      1365729499
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      8
Số trang:      58-68
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Sự xâm nhập của người Hà Lan năm 1600 cùng với những tri thức hiện đại của phương Tây đã tạo ra phong trào Hà Lan học được gọi là Orandagaku (和蘭/ Hòa Lan học) hay Rangaku (/Lan học), trong đó thuật ngữ Rangaku được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản. Việc chủ động học tập những tiến bộ từ nền văn minh phương Tây thông qua con đường Hà Lan đã giúp Nhật Bản đạt được những phát triển vượt bậc trong nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và nó đã có ảnh hưởng không ít đối với văn hóa, xã hội Nhật Bản giai đoạn 1639-1853. Đây được coi như những tiền đề tư tưởng cũng như vật chất, kỹ thuật vô cùng cần thiết để Nhật Bản kịp thời bước vào công cuộc công nghiệp hóa đất nước ngay từ thế kỷ XIX và trở thành quốc gia độc lập duy nhất ở phương Đông không phải chịu sự nô dịch của chế độ thực dân phương Tây.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Hà Lan học, Sakoku
Lượt xem:      534
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.