Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền (1592-1673)
Tiêu đề:      Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền (1592-1673)
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Trần Thị Tâm
Mã tài liệu:      1891381854
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      7
Số trang:      63-72
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời kỳ Châu ấn thuyền (Shuinsen) được coi là mốc thời gian khá đặc biệt. Đây là thời điểm Nhật Bản đang trong quá trình hoàn tất công cuộc thống nhất đất nước và chủ trương phát triển kinh tế ngoại thương với bên ngoài trước khi chính thức thực hiện chính sách tỏa quốc (sakoku) vào năm 1639. Đối với Việt Nam, đây lại là thời kỳ phân chia giữa vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài và chúa Nguyễn ở Đàng Trong, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến. Mặc dù vậy, một điểm đáng chú ý là do tác động của bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình nội tại, bản thân hai nhà Trịnh - Nguyễn cũng rất chú trọng đến quan hệ ngoại thương buôn bán với bên ngoài. Điều này, có phần mâu thuẫn với quan điểm truyền thống khi cho rằng, nền kinh tế của các triều đại phong kiến Việt Nam thuần túy theo tư tưởng "trọng nông ức thương". Trong thực tế lịch sử đã diễn ra từ năm 1592 - 1637 là thời kỳ giao thương trực tiếp, đầu tiên và khá mạnh mẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bài viết sẽ trình bày khái quát về quan hệ giữa Nhật Bản với Đàng Trong và Đàng Ngoài, từ đó rút ra một vài nhận xét về một thời kỳ giao thương phát triển trong quan hệ hai nước.

 

 

Từ khóa:      Việt Nam, Nhật Bản, Châu ấn thuyền
Lượt xem:      667
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.