Cải cách nền hành chính công tại Nhật Bản
Tiêu đề:      Cải cách nền hành chính công tại Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Xã hội
Tác giả:      Phạm Thái Quốc - Hạ Thu Quyên
Mã tài liệu:      8959591019
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      6
Số trang:      16-27
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Cải cách hành chính ở Nhật Bản thực sự được tiến hành từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cho đến nay, cuộc cải cách này  diễn ra theo 4 giai đoạn chính, bao gồm: (1) Từ năm 1945 đến năm 1951: nước Nhật tập trung vào khôi phục đất nước và ổn định kinh tế- xã hội sau chiến tranh; (2) Từ năm 1960 đến cuối những năm 1970: kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ”; (3) Thập niên 1980 của thế kỷ XX: cải cách mạnh mẽ nền hành chính nhà nước trên các khía cạnh thể chế, nhân sự, bộ máy, tài chính công dưới sức ép của khủng hoảng kinh tế những năm đầu thập niên 1980; (4) Từ năm 1991 đến nay: chuyển đổi trọng tâm của cải cách hành chính từ cải cách theo hướng lấy hệ thống hành chính làm trung tâm sang cải cách theo định hướng khách hàng - xu thế chung của cải cách hành chính trên thế giới. Giai đoạn này tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân quyền, huy động sự tham gia của người dân vào hoạt động hành chính nhà nước. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích cải cách hành chính tại Nhật Bản từ năm 1980 đến nay.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Cải cách hành chính công
Lượt xem:      358
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.