Thúc đẩy vai trò của truyền thông trong hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản
Tiêu đề:      Thúc đẩy vai trò của truyền thông trong hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Nguyễn Chí Thảo
Mã tài liệu:      2794871978
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      6
Số trang:      43-50
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Văn hóa là một trong những yếu tố cấu thành nên “sức mạnh mềm”, có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực thi chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia. Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có quan hệ rất gần gũi, gắn bó về văn hóa và kinh tế. Giao lưu văn hóa được lãnh đạo hai nước xác định là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sự bùng nổ của truyền thông trên phạm vi toàn cầu đã bước sang một giai đoạn mới. Thực tiễn cho thấy, truyền thông có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 

 

Từ khóa:      Truyền thông, Văn hóa, Giao lưu, Việt Nam, Nhật Bản
Lượt xem:      423
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.