Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Tiêu đề:      Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi đến quá trình chuyển biến tư tưởng của tầng lớp nho sĩ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
Mục:      Nhật Bản, Văn hóa
Tác giả:      Dương Thị Nhẫn - Hữu Thị Hồng Hoa - Hà Thị Thu Hằng
Mã tài liệu:      2743781644
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      6
Số trang:      51-58
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Ảnh hưởng của tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi không hạn chế ở Nhật Bản mà còn vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Cùng với Tân thư, Tân văn, tư tưởng giáo dục của Fukuzawa Yukichi được truyền bá vào Việt Nam và tạo nên sự chuyển biến trong tư tưởng của tầng lớp nho sĩ đầu thế kỷ XX. Các nho sĩ thời kỳ này nhận thấy để giành được độc lập chỉ còn cách nâng cao dân trí, củng cố tiềm lực của đất nước. Rõ ràng, họ đã nhận thấy vai trò của giáo dục từ việc tiếp thu tinh hoa văn hóa bên ngoài. Sự chuyển biến tư tưởng của nho sĩ làm nên sự độc đáo trong dòng chảy lịch sử tư tưởng Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

 

Từ khóa:      Fukuzawa Yukichi, Nho sĩ, Tư tưởng giáo dục
Lượt xem:      335
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.