Đặc điểm quản trị trái phiếu chính phủ (JGB) trong chính sách tài chính công của chính phủ Nhật Bản từ sau năm 1975
Tiêu đề:      Đặc điểm quản trị trái phiếu chính phủ (JGB) trong chính sách tài chính công của chính phủ Nhật Bản từ sau năm 1975
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Phạm Quý Long
Mã tài liệu:      2121969856
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      5
Số trang:      18-25
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Có thể nói bắt đầu từ năm tài chính 1975, Chính phủ Nhật Bản đã phải phát hành trái phiếu vay nợ trên thị trường trái phiếu trong nước để tài trợ ở một mức độ cao cho các nhu cầu chi tiêu công. Nó được xem là một bước chuyển căn bản trong chính sách quản trị rủi ro tài chính công của Chính phủ Nhật Bản từ đó đến nay. Bài viết không đi vào phân tích hay thống kê về mặt khối lượng giá trị của các đợt phát hành trái phiếu chính phủ hàng năm mà cố gắng tiếp cận vấn đề theo hướng phác họa một cách rõ nét các yếu tố kỹ trị và cách thức quản lý về thị trường trái phiếu chính phủ (JGB) trong một số giai đoạn đặc biệt nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể bùng phát trong hệ thống tài chính ở Nhật Bản.

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Trái phiếu chính phủ, JGB, Quản trị JGB, Tài chính công
Lượt xem:      299
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.