Đánh giá 10 năm thực hiện kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 của Nhật Bản
Tiêu đề:      Đánh giá 10 năm thực hiện kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 của Nhật Bản
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Nguyễn Phương Thúy
Mã tài liệu:      1992346042
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      5
Số trang:      26-36
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Tháng 5/2004, bộ phận Chiến lược sở hữu trí tuệ đã công bố Kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 - kế hoạch đánh dấu sự thay đổi trong chính sách phát triển đất nước của Chính phủ Nhật Bản - đưa Nhật Bản, một nước vốn có thế mạnh trong sản xuất, chế tạo trở thành quốc gia tạo ra những giá trị tri thức. Việc đánh giá 10 năm thực hiện Kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004 sẽ giúp nhìn nhận lại quá trình thực hiện cũng như những tồn tại của Nhật Bản trong việc thực hiện kế hoạch này.

 

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Kế hoạch thúc đẩy sở hữu trí tuệ năm 2004, FA11
Lượt xem:      302
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.