Chính sách kinh tế của Nhật Bản đối với Bán đảo Triều Tiên (1910- 1945)
Tiêu đề:      Chính sách kinh tế của Nhật Bản đối với Bán đảo Triều Tiên (1910- 1945)
Mục:      Nhật Bản, Triều Tiên, Kinh tế
Tác giả:      Cao Nguyễn Khánh Huyền
Mã tài liệu:      6404702555
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      5
Số trang:      48-57
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Trong thời gian từ năm 1910 đến năm 1945, Triều Tiên bị đặt dưới ách thống trị của Nhật Bản và phải chịu sự bóc lột trên nhiều phương diện, nhất là kinh tế, bị mất chủ quyền dân tộc và đứng trước nguy cơ bị đồng hóa. Nhật Bản đã “sáp nhập” Triều Tiên thành một phần lãnh thổ của mình thuộc khối thịnh vượng chung Đại Đông Á (Japan's Greater East Asia Co-Prosperity Sphere) đồng thời tận dụng những lợi thế về khoa học kỹ thuật và sức mạnh quân sự để khai thác các nguồn lương thực, tài nguyên và nhân lực của Triều Tiên. Dưới tác động từ những chính sách khai thác thuộc địa của Nhật Bản, nền kinh tế Triều Tiên có những biến chuyển nhất định theo cả hai chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Xuất phát từ thực tiễn lịch sử đó, bài viết đi sâu khái quát những chính sách trọng điểm về kinh tế của Nhật Bản đối với Bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn từ năm 1910 đến năm 1945, từ đó nêu ra những tác động của các chính sách đó đối với nền kinh tế Triều Tiên.

 

 

Từ khóa:      Triều Tiên, Nhật Bản, Kinh tế, Chính sách
Lượt xem:      407
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.