Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Tiêu đề:      Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản từ đầu thế kỷ XXI đến nay
Mục:      Nhật Bản, Kinh tế
Tác giả:      Hoàng Minh Lợi
Mã tài liệu:      2572748380
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      4
Số trang:      41-49
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, Nhật Bản đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao song cũng phải đối mặt với những thách thức, vấn đề cần giải quyết hiện nay và thời gian tới. Để đáp ứng yêu cầu này, Chính phủ Nhật Bản đưa ra các giải pháp như cải cách đại học, đào tạo suốt đời, hợp tác quốc tế, phát triển nhân lực chất lượng cao mang tính toàn cầu. Qua các giải pháp này, có thể thấy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của Nhật Bản từ trước tới nay.

 

 

Từ khóa:      Nhật Bản, Giải pháp, Phát triển, Nguồn nhân lực chất lượng cao
Lượt xem:      455
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.