Các cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Việt Nam và sứ thần, văn sĩ Nhật Bản ở Trung Quốc nửa cuối thế kỷ XIX
Tiêu đề:      Các cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Việt Nam và sứ thần, văn sĩ Nhật Bản ở Trung Quốc nửa cuối thế kỷ XIX
Mục:      Nhật Bản, Lịch sử
Tác giả:      Nguyễn Hoàng Yến
Mã tài liệu:      1717457561
Năm xuất bản:      2016
Số xuất bản:      4
Số trang:      60-69
Ngôn ngữ:      Tiếng Việt
Đánh giá:      0 
Mô tả nội dung:     

Giao lưu giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản vốn tồn tại từ lâu đời nhưng số lượng các nghiên cứu còn chưa nhiều do khó khăn vmặt tư liệu. Các nghiên cứu trước đây về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đã khai thác mảng thơ văn đi sứ của các sứ thần Việt Nam nhưng chỉ tập trung vào các tác phẩm thơ văn thù tạc, ít đề cập các nội dung khác. Trong bài viết này, thông qua các tác phẩm đi sứ của sứ giả Việt Nam sang Trung Quốc trong nửa cuối thế kỷ XIX, chúng tôi đã khảo sát nội dung và mục đích của các cuộc tiếp xúc giữa sứ giả Việt Nam với sứ giả, văn nhân Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á đối diện với các thế lực phương Tây. Qua phân tích cụ thể năm cuộc tiếp xúc giữa sứ giả, văn sĩ hai nước, chúng tôi hi vọng bổ sung tư liệu cho các công trình đã công bố trước đó nhằm giúp độc giả hiểu hơn về sự giao lưu giữa hai nước Việt – Nhật trong quá khứ, đặc biệt trong bối cảnh Đông Á đầy biến động khi đó.

 

 

Từ khóa:      Việt Nam, Nhật Bản, Lưu Cầu, Sứ thần, Thế kỷ XIX
Lượt xem:      494
Bạn cần phải đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống để có thể DOWNLOAD MIỄN PHÍ bài viết dưới dạng file PDF.

Đánh giá


TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

PGS.TS. PHẠM QUÝ LONG

 

TRƯỞNG PHÒNG BIÊN TẬP - TRỊ SỰ

ThS. VŨ THỊ MAI

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch hội đồng

PGS.TS. PHẠM HỒNG THÁI

Ủy viên hội đồng

TS. Lý Xuân Chung
PGS.TS. Phạm Quý Long
TS. Trần Quang Minh
TS. Đặng Xuân Thanh
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

TÒA SOẠN

 

Phòng 1207 - Tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam.
Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.